De bondruvogel en de oude laars -Mildred Uda Lede

In het boek De Bondruvogel en de oude laars van Mildred Uda-Lede vertelt de Surinaamse opa Frits aan kleindochter Imara uit Amsterdam, bij het visgat, een eeuwenoud verhaal. Imara is voor het eerst met vakantie in Suriname.

Dit verhaal mag Imara nooit meer vergeten en zij moet het later ook doorvertellen. Het verhaal vertelt langs historische feiten, op het niveau van kinderen van de basisschool, over de eeuwenlange Nederlandse geschiedenis van slavernij. Het leert kinderen deze nare passage uit onze Nederlandse geschiedenis begrijpen. Het leert hen niet elkaar veroordelen, maar de idealen van menswaardigheid en gelijkheid van de mens, hoog te houden. De Bondruvogel en de oude laars verbindt kinderen met elkaar en leert kinderen met zwarte roots trots te zijn op hun eigen cultuur, op hun voorouders en op hun familiegeschiedenis. Het vertelt over de kracht en het doorzettingsvermogen van mensen en leert de waardigheid van de mens en de menselijkheid van alle mensen te respecteren. Het verhaal is een verhaal over hoop. Hoop voor nazaten van slaafgemaakte mensen, maar in het bijzonder hoop voor alle kinderen van onze wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *